Via Aquaria

Dėžučių ir popierinės pakuotės gamyba

Via Aquaria

Dėžučių ir popierinės pakuotės gamyba

Via Aquaria

Via Aquaria

UAB “Via Aquaria” 2020 – 2022 m. įgyvendinamas projektas “Atsinaujinančios energijos panaudojimo UAB „Via Aquaria“ gamybinėje veikloje plėtra”, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

 Untitled document

 

UAB „Via Aquaria“ jau daugiau nei 20 metų sėkmingai veiklą vystanti įmonė, kurios pagrindinė veiklos sritis – maišelių, dėžučių, segtuvų ir kitų produktų gamyba iš popieriaus, kartono. Bendrovė nuolat investuoja į gamybos proceso bei technologijų vystymą, pažangius sprendimus, leidžiančius efektyviau naudoti resursus, mažinti sąnaudas bei efektyvinti įmonės veiklą.
Augant pardavimams ir gaminant didesnį produkcijos kiekį UAB „Via Aquaria“ elektros energijos poreikis kasmet didėja. Bendrovė atsižvelgdama į sugriežtintus energetinio efektyvumo reikalavimus Lietuvoje ir įvertinusi įmonės ilgalaikę strategiją, priėmė sprendimą diegti saulės energijos panaudojimo pajėgumus, kurių dėka bus taupomos gamybos procese patiriamos energijos sąnaudos, didinamas įmonės konkurencingumas.

2020-09-30 UAB „Via Aquaria“ ir VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0077 „Atsinaujinančios energijos panaudojimo UAB „Via Aquaria“ gamybinėje veikloje plėtra“ sutartį.

Įgyvendinus projektą ir įrengus 0,25 MW galios CIS technologijos saulės fotovoltinę elektrinę UAB „Via Aquaria“, sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, tokiu būdu bus sumažinta oro tarša. Projekto įgyvendinimas prisidės prie nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas: „Atsinaujinančios energijos panaudojimo UAB „Via Aquaria“ gamybinėje veikloje plėtra“.

Projekto vykdytojas: UAB „Via Aquaria“.
Bendra projekto vertė: 269 149 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama: 134 574 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-10-01
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-01-13